Zámek Blatná
Zámek Březnice
Cvokařské muzeum
Podbrdské muzeum
Třemšínsko

Cvokařské muzeum

penzion jaro

Popis

Jediné muzeum v ČR a možná i v Evropě, či dokonce ve světě věnované zaniklému řemeslu cvokařskému. Muzeum najdete v Aleji Johanky ve Starém Rožmitálu, městské části Rožmitálu pod Třemšínem. Otevřeno je denně mimo zimní měsíce, od slušné hodiny ranní do soumraku. Vstup je volný a nutný.

Odkaz

www.staryrozmital.cz/cvokarske-muzeum